HPE 3PAR 8200
3par 8200

استوریج اچ پی ای HPE 3PAR 8200​ از رده 8000 ذخیره ساز های HPE هست. این رده استوریج Enterprise Tier 1 را به شما ارائه میدهد.(البته با قیمت مناسب) این خانواده از ذخیره ساز های HP با دارای بودن Gen5 Thin Express ASIC ماکزیمم پرفورمانس و کارایی را در عملیات هایی مانند رید و inline deduplication فراهم میاورند. و در نتیجه IOPS بالا و Latency پایینی را ارائه میکنند.
8200​ داری حداکثر 2 نود (کنترلر) میباشد. و از پروتکل های FC,FCOE,ISCSI پشتیبانی میکند.این دستگاه تا 9 عدد enclosure و 240 دیسک پشتیبانی میکند.

HPE 3PAR 8400

استوریج اچ پی ای HPE 3PAR 8400​ از رده 8000 ذخیره ساز های HPE هست. این رده استوریج Enterprise Tier 1 را به شما ارائه میدهد.(البته با قیمت مناسب) این خانواده از ذخیره ساز های HP با دارای بودن Gen5 Thin Express ASIC ماکزیمم پرفورمانس و کارایی را در عملیات هایی مانند رید و inline deduplication فراهم میاورند. و در نتیجه IOPS بالا و Latency پایینی را ارائه میکنند.
8200​ داری حداکثر 4 نود (کنترلر) میباشد. و از پروتکل های FC,FCOE,ISCSI پشتیبانی میکند.این دستگاه تا 22 عدد enclosure و 576 دیسک پشتیبانی میکند.

HPE 3PAR 8440

استوریج اچ پی ای HPE 3PAR 8440​ از رده 8000 خانواده 3PAR ذخیره ساز های HPE هست. این رده استوریج Enterprise Tier 1 را به شما ارائه میدهد.(البته با قیمت مناسب) این خانواده از ذخیره ساز های HP با دارای بودن Gen5 Thin Express ASIC ماکزیمم پرفورمانس و کارایی را در عملیات هایی مانند رید و inline deduplication فراهم میاورند. و در نتیجه IOPS بالا و Latency پایینی را ارائه میکنند.
8200​ داری حداکثر 4 نود (کنترلر) میباشد. و از پروتکل های FC,FCOE,ISCSI پشتیبانی میکند.این دستگاه تا 38 عدد enclosure و 960 دیسک پشتیبانی میکند.

HPE 3PAR 8450

استوریج اچ پی ای HPE 3PAR 8450​ از رده 8000 یک ذخیره ساز تمام فلش HPE هست. این رده استوریج Enterprise Tier 1 را به شما ارائه میدهد.(البته با قیمت مناسب) این خانواده از ذخیره ساز های HP با دارای بودن Gen5 Thin Express ASIC ماکزیمم پرفورمانس و کارایی را در عملیات هایی مانند رید و inline deduplication فراهم میاورند. و در نتیجه IOPS بالا و Latency پایینی را ارائه میکنند.
8200​ داری حداکثر 4 نود (کنترلر) میباشد. و از پروتکل های FC,FCOE,ISCSI پشتیبانی میکند.این دستگاه تا 18 عدد enclosure و 480 دیسک SSD پشتیبانی میکند.