دیسک های سرور HP در دو نوع کلی LFF و SFF به بازار عرضه میشود شما با توجه به نوع نیاز و همچنین با توجه به نوع سرور و شاسی دستگاه هارد دیسک یا اس اس دی را انتخاب نمایید.

دیسک های LFF یا Large Form Factor به دیسک های با اندازه 3.5 اینچ گفته می شود . سرور اچ پی ایی DL380 G10 حداکثر می تواند 19 عدد از این نوع دیسک را پشتیبانی کند. دیسک های LFF معمولا مناسب کاربرانی است که به ظرفیت زیاد نیاز دارند ، به طوری که در حال حاضر دیسک های LFF تا ظرفیت 16TB توسط HPE ارائه شده است.
دیسک های LFF در هر دو نوع SAS و SATA قابل خرید می باشند. معمولا دیسک های LFF سرعت و پرفورمانس پایین ولی ظرفیت بالا دارند.

دیسک های SFF یا Large Small Factor به دیسک های با اندازه 2.5 اینچ گفته می شود . سرور اچ پی ایی DL380 G10 حداکثر می تواند 30 عدد از این نوع دیسک را پشتیبانی کند. دیسک های SFF معمولا مناسب کاربرانی است که به تعداد دیسک زیاد و پرفورمانس و سرعت بالا نیاز دارند . 
دیسک های SFF در هر دو نوع SAS و SATA قابل خرید می باشند. معمولا دیسک های SFF سرعت و پرفورمانس بالا ولی ظرفیت پایین دارند. 

دیسک های اس اس دی HP  در 4 نوع کلی به بازار عرضه میشوند . در واقع تفاوت این 4 نوع بر اساس نو بار کاری (Work Load) و فیرمور دیسک هست.این 4 نوع عبارت اند از:

1-Read Intensive
2-Write Intensive
3-Mixed Use
4-Very Read Optimized

اس اس دی HP سرور G10

Read Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD
SSD سرور HP

P21145-B21

SSD سرور HP 7.68TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P37001-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD
SSD سرور HP

P19909-B21

SSD سرور HP 7.68TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P19909-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD
SSD سرور HP

P21147-B21

SSD سرور HP15.36TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P21147-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

P19911-B21

SSD سرور HP 15.36TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P19911-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD
SSD سرور HP

P04521-B21

SSD سرور HP 3.84TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P04521-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD
SSD سرور HP

P21143-B21

SSD سرور HP 3.84TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P21143-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD
SSD سرور HP

P19907-B21

SSD سرور HP 3.84TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P19907-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD
SSD سرور HP

P04523-B21

SSD سرور HP 7.68TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P04523-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD
SSD سرور HP

P19903-B21

SSD سرور HP 960GB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P19903-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD
SSD سرور HP

P04519-B21

SSD سرور HP 1.92TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P04519-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD
SSD سرور HP

P21141-B21

SSD سرور HP 1.92TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P21141-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD
SSD سرور HP

P19905-B21

SSD سرور HP 1.92TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P19905-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD
SSD سرور HP

P04517-B21

SSD سرور HP 960GB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P04517-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD
SSD سرور HP

P21139-B21

SSD سرور HP 960GB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P21139-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

Read Intensive - 12G SAS - SFF - SC Value SAS Digitally Signed Firmware SSD

HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD
SSD سرور HP

P37001-B21

SSD سرور HP 3.84TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P37001-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD
SSD سرور HP

P10444-B21

SSD سرور HP 3.84TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P10444-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD
SSD سرور HP

P37003-B21

SSD سرور HP 7.68TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P37003-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

P10446-B21

SSD سرور HP 7.68TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P10446-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD
SSD سرور HP

P36997-B21

SSD سرور HP 960GB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P36997-B211 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD
SSD سرور HP

P10440-B21

SSD سرور HP 960GB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P10440-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD
SSD سرور HP

P36999-B21

SSD سرور HP 1.92TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P36999-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD
SSD سرور HP

P10442-B21

SSD سرور HP 1.92TB SAS 12G Read Intensive با پارت نامبر P10442-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

Write Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540
SSD سرور HP

P21127-B21

SSD سرور HP 800GB SAS 12G Write Intensive با پارت نامبر P21127-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD
SSD سرور HP

P04545-B21

SSD سرور HP 1.6TB SAS 12G Write Intensive با پارت نامبر P04545-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF
SSD سرور HP

P09102-B21

SSD سرور HP 1.6TB SAS 12G Write Intensive با پارت نامبر P09102-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540
SSD سرور HP

P21129-B21

SSD سرور HP 1.6TB SAS 12G Write Intensive با پارت نامبر P21129-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD
SSD سرور HP

P04541-B21

SSD سرور HP 400GB SAS 12G Write Intensive با پارت نامبر P04541-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540
SSD سرور HP

P21125-B21

SSD سرور HP 400GB SAS 12G Write Intensive با پارت نامبر P21125-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD
SSD سرور HP

P04543-B21

SSD سرور HP 800GB SAS 12G Write Intensive با پارت نامبر P04543-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF
SSD سرور HP

P09100-B21

SSD سرور HP 800GB SAS 12G Write Intensive با پارت نامبر P09100-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این SSD سرعت و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد. و مناسب یار کاری سنگین میباشد.

برای مشاوره فنی ،خرید و دریافت پیش فاکتور سرور HP اچ پی ایی و استوریج HP با ما در تماس باشید:

شماره تماس: 7-88444135