هارد سرور HP در دو نوع کلی LFF و SFF به بازار عرضه میشود شما با توجه به نوع نیاز و همچنین با توجه به نوع سرور و شاسی دستگاه هارد دیسک یا اس اس دی را انتخاب نمایید.

دیسک های LFF یا Large Form Factor به دیسک های با اندازه 3.5 اینچ گفته می شود . سرور اچ پی ایی DL380 G10 حداکثر می تواند 19 عدد از این نوع دیسک را پشتیبانی کند. دیسک های LFF معمولا مناسب کاربرانی است که به ظرفیت زیاد نیاز دارند ، به طوری که در حال حاضر دیسک های LFF تا ظرفیت 16TB توسط HPE ارائه شده است.
دیسک های LFF در هر دو نوع SAS و SATA قابل خرید می باشند. معمولا دیسک های LFF سرعت و پرفورمانس پایین ولی ظرفیت بالا دارند.

دیسک های SFF یا Large Small Factor به دیسک های با اندازه 2.5 اینچ گفته می شود . سرور اچ پی ایی DL380 G10 حداکثر می تواند 30 عدد از این نوع دیسک را پشتیبانی کند. دیسک های SFF معمولا مناسب کاربرانی است که به تعداد دیسک زیاد و پرفورمانس و سرعت بالا نیاز دارند . 
دیسک های SFF در هر دو نوع SAS و SATA قابل خرید می باشند. معمولا دیسک های SFF سرعت و پرفورمانس بالا ولی ظرفیت پایین دارند. 

هارد سرور HP G10 | HPE Gen10 HDD

HPE 900GB SAS 12G 15K DS SFF
هارد سرور HP

870759-B21

هارد سرور HP 900GB SAS 12G 15K با پارت نامبر 870759-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 15K پرفورمانس و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد.

HPE 600GB SAS 12G 10K DS SFF
هارد سرور HP

872477-B21

هارد سرور HP 600GB SAS 12G 15K با پارت نامبر 870757-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. 

HPE 600GB SAS 12G 15K DS SFF
هارد سرور HP

870757-B21

هارد سرور HP 600GB SAS 12G 15K با پارت نامبر 870757-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 15K پرفورمانس و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد.

HPE 300GB SAS 12G 15K DS SFF
هارد سرور HP

870753-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K با پارت نامبر 870753-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 15K پرفورمانس و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد.

HPE 300GB SAS 12G 10K DS SFF
هارد سرور HP

872475-B21

هارد سرور HP 600GB SAS 12G 15K با پارت نامبر 872475-B21مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. 

HPE 1.2TB SAS 12G 10K DS SFF
هارد سرور HP

872479-B21

هارد سرور HP 2.4TB SAS 12G 15K با پارت نامبر 872479-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این هارد دیسک نسبت به حجم و سرعتی که ارائه میدهد دارای قیمت مناسبی هست و بسیار به صرفه میباشد.

HPE 1.8TB SAS 12G 10K DS SFF
هارد سرور HP

872481-B21

هارد سرور HP 1.8TB SAS 12G 15K با پارت نامبر 872481-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این هارد دیسک نسبت به حجم و سرعتی که ارائه میدهد دارای قیمت مناسبی هست و بسیار به صرفه میباشد.

HPE 2.4TB SAS 12G 10K DS SFF
هارد سرور HP

881457-B21

هارد سرور HP 1.2TB SAS 12G 15K با پارت نامبر 881457-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و DL580 G10 و DL560 G10 ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت SFF میباشند. این هارد دیسک نسبت به حجم و سرعتی که ارائه میدهد دارای قیمت مناسبی هست و بسیار به صرفه میباشد.

HPE 600GB SAS 12G 15K DS LFF
هارد سرور HP

P04695-B21

هارد سرور HP 600GB SAS 12G 15K با پارت نامبر P04695-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 15K پرفورمانس و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد.

HPE 300GB SAS 12G 15K DS LFF
هارد سرور HP

P04693-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K با پارت نامبر P04693-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر SAS و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 15K پرفورمانس و IOPS خوبی را برای شما فراهم می آورد.

HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

819203-B21

هارد سرور HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر 819203-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF
هارد سرور HP

861750-B21

هارد سرور HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر 861750-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

872491-B21

هارد سرور HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر 872491-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

872489-B21

هارد سرور HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر 872489-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF
هارد سرور HP

861691-B21

هارد سرور HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر 861691-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF DS
هارد سرور HP

655710-B21

هارد سرور HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر 655710-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF
هارد سرور HP

861750-B21

هارد سرور HPE 16TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر 861750-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

P09163-B21

هارد سرور HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر P09163-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

881785-B21

هارد سرور HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر 881785-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

857648-B21

هارد سرور HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K با پارت نامبر 857648-B21 مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ,… است . که دارای کنترلر  SATA (روی سرور های با کنترلر SAS هم قابل استفاده هست) و شاسی به صورت LFF میباشند. این هارد دیسک با سرعت 7.2K پرفورمانس و IOPS پایینی دارد اما نسبت به حجمی که ارائه میدهد قیمت خیلی خوبی دارد و بسیار به صرفه هست.

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

857644-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

819201-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF
هارد سرور HP

861754-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

872487-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

857648-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF
هارد سرور HP

765466-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

832514-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

HPE 16TB SAS 12G Midline 7.2K LFF
هارد سرور HP

P23863-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

P09153-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF DS
هارد سرور HP

881779-B21

هارد سرور HP 300GB SAS 12G 15K مناسب برای سرور های HP DL380 G10 و ML350 G10 و DL360 G10 و ….

برای مشاوره فنی ،خرید و دریافت پیش فاکتور سرور HP اچ پی ایی و استوریج HP با ما در تماس باشید:

شماره تماس: 7-88444135